top of page

 פרוייקטים בתהליך עבודה

תכניות מתאר עירוניות ותכניות מפורטות למגורים ותעשיה:

 

 • יעוץ נופי לתב"ע ברמלה. מזמין משרד הבינוי. 2016

 • יעוץ נופי לתב"ע בשכונת רמות, ירושלים, מזמין רמ"י. 2016

 • יעוץ נופי לתב"ע במרכז מסחרי בקרית מנחם, ירושלים, המזמין: חברת מוריה, 2015

 • יעוץ נופי לתב"ע להרחבת דיור מוגן, ירושלים, המזמין: בית טובי העיר 2014

 • נפתלי 23, בקעה, ירושלים, ייעוץ נופי לתב"ע ותכנון מפורט למבנה מגורים קיים במסגרת תמ"א 38 אדריכלות: תמ"א אדריכלים מזמין: חברת אלונים בע"מ 2014

 • יעוץ נופי לתב"ע רמת בית שמש, המזמין: משרד הבינוי 2015

 • נספח לשימור נופי לתכנית אב קמפוס הטכניון המזמין: הטכניון, חיפה, 2015

 • יעוץ נופי לתב"ע גבעת זאב, המזמין: משרד הבינוי 2014

 • תכנית מתאר לישוב זרזיר, המזמין: משרד הבינוי 2014

 • יעוץ נופי לתב"ע לישוב אבנת, המזמין משרד הבינוי 2015

 • יעוץ נופי למספר תב"עות "infill" בבית שאן, המזמין: משרד הבינוי 2015

 • יעוץ נופי לתב"ע בישוב ארבל, המזמין: משרד הבינוי 2015

 • יעוץ נופי לתב"ע לחצור הגלילית, המזמין: משרד הבינוי 2015

 

תשתיות וכבישים:

 • צירי העדפה כפר סבא, תכנון המרחב הציבורי של רחוב ויצמן ורחובות סמוכים בעיר כפר סבא כחלק מפרוייקט "מהיר לעיר". מזמין: משרד התחבורה באמצעות נתיבי איילון 2015

 • קיר אקוסטי בעכו, המזמין: משרד הבינוי, 2015

 

 

תכנון נופי מפורט לשטחים פתוחים, לכיכרות ורחובות:

 • תכנון לביצוע בשכונה בישוב נטע, מזמין: משרד הבינוי, 2016

 • תכנון מרחב רחוב ויצמן בעיר כפר סבא. מזמין: משרד התחבורה, 2015

 • שצ"פ ברחוב יפו 184 ירושלים. מזמין: נופי עידן בע"מ. 2016

 • הצעה לתכנון ועיצוב רחוב פלדמן, ירושלים, המזמין: בית טובי העיר 2015 ואילך

 • תכנון מפורט ל'בית הגדול', משמר העמק, שימור המבנה וסביבתו שת"פ עם אדר' שימור רותי ליברטי שלו. 2014 ואילך

 • "הבית הגדול", קיבוץ משמר העמק, תכנון פיתוח למבנה שימור. מזמין: קיבוץ משמר העמק. אדריכלית שימור- רתי ליברטי שלו. 2014

 • בית הנוער משמר העמק, תכנון נופי לשיפוץ מבנה נוער. מזמין: קיבוץ משמר העמק. הושלם ב 2014 

 

תכנון רעיוני, שיקום נופי, חוות דעת נופיות:

 

 • תכנון ושיקום מחצבת בית מאיר, המזמין: משרד השיכון, 2014

 • יועצי עודפי עפר של משרד הבינוי. קידום פיילוט בנושא אגרואקולוגיה. פעולות שימור קרקע באמצעות עודפי עפר למתן פתרונות לשדות חקלאים  בעיתיים, ולבעיית כמויות גדולות של עודפי חפירה באיזור רמת בית שמש. 2012 ואילך

 • הכנת נספח שימור נופי- תכנית אב לטכניון, צוות מתכנים רחב בראשות אדריכל שמאי אסיף

 

 

.

bottom of page