בית טובי
בית טובי

בית טובי העיר

 

מיקום : ירושלים

שנה : 2014

גודל:  30 דונם

מזמין : בית טובי העיר

סטטוס: הצעה לתכנון רחוב פלדמן

כחלק מתכנון הרחבת מבנה הדיור המוגן "בית טובי העיר" נתבקשנו להציע תכנון לרח' פלדמן הסמוך, המשרת בעיקר את דיירי בית טובי העיר.

ההצעה מתייחסת לרחוב כאל גן לינארי המאפשר שבילי טיול נוחים ומקומות לישיבה ומפגש.