קונספט
סכימה
תכנית גגנות
תכנית קמ3
הדמיה15_5
הדמיה16_2

התחדשות עירונית של מרכז מסחרי בקרית מנחם, ירושלים

יעוץ נופי לתב"ע 2015

המזמין: מוריה, חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
 

תכנון המרחב הציבורי של מתחם מסחרי הכולל מבני ציבור, מגורים, וחניה תת קרקעית. התכנון הנופי מציע מערכת של רחבות המאפשרת מגוון פעילויות לקהילה. הפתרון התכנוני מגשר על הפרשי גבהים של כ-7 מ' באמצעות מערכת של רמפות ומדרגות נגישות המוליכות מן הרחוב העליון אל הפארק.
אדריכלות : פלד קימלמן אדריכלים בע"מ