top of page
RENDER 01 lo
RENDER 02 lo
מבט על-עיריה
הסברים לסכמת נגר תלת מימד

עיצוב מרחב רחוב ויצמן, כפר סבא

מיקום : כפר סבא

שנה : 2015

גודל: דונם

מזמין: חברת נתיבי איילון, משרד התחבורה

סטטוס: תכנון לביצוע

בשיתוף אדר' שהם קסלסי לוי

תכנון מרחב רחוב ויצמן המשתרע לאורך של כ3 ק"מ, מתבסס על זהותה של כפר סבא כעיר ירוקה. התכנון רגיש למים WSUD, המשלב מערכות מים עיליות ותת קרקעיות חכמות, המאפשרות יצירה של מרחבים אורבניים ייחודיים, תוך מתן דגש על שיפור המערך התנועתי הציבורי והפרטי.

bottom of page