top of page

משרד ארא - אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ - פרופיל משרד

משרד "ארא אדריכלות נוף בע"מ" הוקם בשנת 2015 ומנוהל ע"י אדריכלית נוף ומעצבת עירונית אסנת קסלסי קוצר, בוגרת תואר שני לעיצוב עירוני מאקדמית בצלאל בירושלים ואדריכלית נוף רקפת סיני בוגרת תואר שני לאדריכלות נוף מה GSD , אוניברסיטת הרוואד, MLA. למשרד שני סניפים: בית הכרם- ירושלים  וטבעון. צוות המשרד מונה שנים עשר  מתכננים אדריכלים, אדריכלי נוף, הנדסאי נוף והנדסאי אדריכלות.
 
המשרד עוסק בפרויקטים בקנה מידה משתנה: תכניות אב, תבע"ות, תכניות מפורטות ותכניות לביצוע. ובמגוון רחב של תחומים: בינוי ערים, תכנון שכונות חדשות וקיימות, פארקים, גנים, שיקום שטחים מופרים, תשתיות, כבישים ושילוב נתיבי תחבורה ציבורית באזורים אורבניים ועוד.  המשרד מתמחה בתכניות מדיניות של הליכתיות וקישוריות, ומשמש כמתכנן מוביל למספר פרויקטים של הליכתיות בעיריית ירושלים. 

גישת התכנון מתבססת על לימוד מעמיק של האתר על מרכיביו השונים, הבנת מרכיבי הפרוגרמה וצרכי התכנון והמזמין תוך מציאת פתרונות יצירתיים ומקוריים לתכנון נופי מיטבי המייצר מרחב איכותי המתאים לפעילויות השונות.  המשרד דוגל בתכנון מקיים, עם ניצול מקסימאלי של השטח לטובת ניהול נגר, ניתן דגש ליצירת שלד ירוק וקישוריות המעודדים הליכתיות, קהילתיות וזיקה למקום.  
bottom of page