top of page

 

פועלים לייצר מקום. בעיר ובמרחב הפתוח. 

ליחיד ולקהילה.

לחבר בין אנשים. לחבר בין אנשים למקום.

לתת מענה לצרכים, לפתור בעיות.

לייצר סביבה מתפקדת. לאזן.

לפעול בצניעות, להבין שאנחנו חלק ממערכת.

להכיר בעובדה שפועלים בתוך תהליכים ארוכי טווח הגדולים מאיתנו.

להיות מקצועיים. ללמוד, להשתפר.

צוות המשרד

יוליה לנגמן

הודיה מוסרי

רקפת סיני

אסנת קסלסי קוצר

bottom of page