top of page
‏‏לכידה2.JPG

גן כיס בסמטת אבו באסל, ירושלים

 
סטטוס הפרויקט:
הושלם
שנה:
2016-2023
לקוח:
עשירה אחזקות וניהול בע"מ
אדריכלית אחראית:
ליאת גל
גודל:
0.5 ד'

גן כיס בגודל 0.5 דונם, מוקף במבני מגורים. הגן עתיד לשרת את הסביבה הסמוכה לו, בעיקר משפחות עם ילדים בגילאים שונים. 
 
 
 
 
bottom of page