top of page
התיאטרון-סופי.jpg

מרכז מבקרים ראש פינה

תחרות:
זכייה במקום השלישי
שנה:
2011
הלקוח:
המועצה לשימור אתרים
פיתוח חצר הראשונים והרחבת הסיפור ההיסטורי של ראש פינה למבקרים.
שימור מבנים ומכלול תיירותי חדש המציע מגוון פתרונות לבילוי ושהיה.
bottom of page