top of page
מרפסת התצפית סופי
מבט מלמטה -סופי
התיאטרון-סופי
second
first
הקיוסק- סופי
בית הספר- סופי
section balcony FINAL
section theatre FINAL

מרכז מבקרים ראש פינה

 

פיתוח חצר הראשונים והרחבת הסיפור ההיסטורי של ראש פינה למבקרים.

שימור מבנים ומכלול תיירותי חדש המציע מגוון פתרונות לבילוי ושהיה

bottom of page