top of page
plan
IMG_1849 (1)
IMG_1855
jan 2013 214
Untitled-1

בית החלוצות, יד בן צבי, רחביה, ירושלים

2007-2012

שימור המבנה ההיסטורי והגן המשתרע על שטח של כ-2.5 דונם בלב רחביה בירושלים. הבנין נבנה בשנות ה 40 ושייך כיום ל 'יד בן צבי' אשר הקימה בו את בית הספר הבינלאומי ללימודי ירושלים.

הרחבת הבנין ועבודת השימור והשיפוץ היסודית בו נעשתה ע"י ארד' עדה כרמי מלמד. בתכנון הנופי של שטח המבנה ביקשנו אף אנו לשמר את רוח הגן הגדול שהיה במקום בעבר. באמצעות יישום מערכות מתקדמות לגינון במצע מנותק הוכשר גם גגו של האודיטוריום התת קרקעי הגדול, המשתרע על פני רוב השטח, כגן מדושא אשר משמש כחלל חינוצי להתכנסות.

העבודה כללה תכנון קונספטואלי, תוכנית נופית, הכנת חומר למכרז ופיקוח עליון במהלך הביצוע. 

אדריכלות: עדה כרמי אדריכלים 

bottom of page